Klif - 网站正在建设中即将上线HTML源码1612
Klif - 网站正在建设中即将上线HTML源码1613
Klif——响应Coming Soon模板”是完美的,如果你喜欢一个干净和简约的设计。包允许你使用三种不同类型的页面:静态背景,幻灯片背景和视频背景。这个模板的支持改变内容使用触摸和滑动。
 ——全屏背景
 ——视频背景
 ——充分响应
 ——PHP - Ajax工作接触形式
 ——工作Ajax订阅表单
 ——联系表单

技术讨论区(11 个讨论)

 1. Conviction. 11

  Conviction.

  不懂。这个下载下来后发现不是自己想要的。和图上边的也不一样。

  2018-1-20 15:34:50 | 回复

 2. ╰無 10

  ╰無

  66666+666

  2017-6-15 12:38:33 | 回复

 3. 白,小白 9

  2017-3-11 15:28:39 | 回复

 4. 我有一个皇冠梦?? 8

  我有一个皇冠梦??

  666666666666666666666666666666666

  2017-2-25 19:12:17 | 回复

 5.  7

   

  .0.....0000000000000000000000

  2017-1-24 22:45:51 | 回复

 6. yii.xin 6

  yii.xin

  sorry 没看到在其他文件夹中

  2016-7-16 22:30:28 | 回复

 7. yii.xin 5

  yii.xin

  骗子,大家 别下载了。跟图片描述不符

  2016-7-16 22:28:31 | 回复

 8. 盒饭小窝 4

  盒饭小窝

  牛X,可惜分不够,下载不来

  2015-4-1 14:44:33 | 回复

 9. aimee 3

  aimee

  这个动态效果看起来视野很开阔,非常好的模板

  2014-9-29 14:08:54 | 回复

 10. 一念丶之间 2

  一念丶之间

  高端 大气 上档次

  2014-9-20 11:31:06 | 回复

 11. 更多讨论
 12. 请先登录

   发 布